Dane kontaktowe

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy - siedziba:

Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
Plac Czerwca 1976 r. nr 1
02-495 Warszawa

Tel. (22) 478-41-11
Faks (22) 478-41-01

Przewodnicząca:
Elżbieta Dżbik, pokój 27, tel. (22) 478 41 27

Zastępca:
Mariusz Wyralski, pokój 25, tel. (22) 478 41 25