Niebieska Karta

Co to jest procedura „Niebieskiej Karty”?

Ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli określonych podmiotów w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Podmioty zobowiązane do realizowania procedury „Niebieskiej Karty”

  • Jednostki organizacyjne pomocy społecznej;
  • Gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych;
  • Policja;
  • Oświata;
  • Ochrona zdrowia.

Procedura „NK”:

  • Karta A – wypełniana przy interwencji
  • Karta B – przekazywana osobie pokrzywdzonej
  • Karta C – wypełniana przez ZI/ GR w trakcie spotkania z osobą pokrzywdzoną (lub jako plan pracy)
  • Karta D - wypełniana przez ZI/ GR w trakcie spotkania z osobą stosująca przemoc