Placówki

Placówki publiczne realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Dzielnicy Ursus  m.st. Warszawy:

 1. Komisariat Policji Warszawa Ursus 
  02-495 Warszawa
  ul. Sosnkowskiego 16
  tel.: (022) 603-21-01, 603-21-05, (022) 662-63-53
  fax: (022) 603-21-50
  • interwencja;
  • sporządzenie dokładnego opisu zdarzenia (notatka służbowa);
  • zatrzymanie sprawców przemocy domowej stwarzających w sposób oczywisty zagrożenie dla życia bądź zdrowia ofiar, a także mienia;
  • wszczęcie postępowania przygotowawczego przeciwko sprawcy przemocy w przypadku zgłoszenia lub stwierdzenia popełnienia przestępstwa;
  • zabezpieczenie dowodów popełnienia przestępstwa;
  • podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy przemocy;
  • udzielenie informacji ofiarom o możliwości uzyskania pomocy.
    
 1. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny 
  ul. Plac Czerwca 1976r. 1, 02-495 Warszawa
  tel. 478 41 18
   
  Porady psychologiczne, prawne, dotyczące problematyki uzależnień (alkohol, narkotyki), przemocy domowej, HIV i AIDS oraz zaburzeń psychicznych 
  W PIK jest zatrudnionych 2 psychologów, prawnik, specjalista terapii uzależnienia
  pielęgniarka /edukator.

Dni i godziny otwarcia PIK:

poniedziałek     10.00 – 14.00
wtorek             10.00 – 14.00  i 15.00 – 19.00
środa               15.00 – 19.00
czwartek          15.00 – 19.00
piątek              15.00 – 19.00

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
  Pl. Czerwca 1976 r. nr 1
  02-495 Warszawa
  tel. (22) 478-41-11
  fax. (22) 478-41-01
  http://www.ops-ursus.pl
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
   
  • Pomoc osobom doświadczającym przemocy oraz osobom stosującym przemoc – pomoc indywidualna oraz grupowa;
  • specjalistyczna diagnoza środowisk rodzinnych;
  • poradnictwo specjalistyczne;
  • opracowywanie zasad współdziałania z klientem / rodziną / w celu rozwiązania istniejących problemów;
  • pomoc psychologiczno - pedagogiczna dla rodzin dysfunkcyjnych;
  • pomoc osobom i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji;
  • grupa edukacyjno - wsparciowa dla osób doznających przemocy w rodzinie.

Dni i godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek 8.00-16.00

 1. Społeczny Rzecznik Praw Dziecka TPD 
  Siedzibą Rzecznika jest Zarząd TPD w Ursusie ul. Sosnkowskiego 16 IIp. pok.209
  (Dom Kultury „Kolorowa”)
  Tel. 728-215-986, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

   Rzecznik:

  • podejmuje sprawy zgłaszane osobiście przez dzieci, przez ich rodziców lub opiekunów czy podmioty działające w imię dobra dziecka,
  • podejmuje działania zmierzające do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem,
  • zwraca się  do organów władzy publicznej, organizacji lub instytucji o złożenie odpowiednich wyjaśnień i udzielenie niezbędnych informacji,
  • współpracuje z rodzicami, szkołą pedagogami, psychologami, lekarzami, prawnikami i innymi osobami, oraz instytucjami takimi jak Policja, Ośrodek Pomocy Społecznej, Sąd Rodzinny, jednostki samorządu terytorialnego, które mogą pomóc w rozwiązywaniu zasygnalizowanych problemów,
  • prowadzi mediacje.

 

Rzecznik wspiera, doradza, konsultuje, podejmuje działania, ale nie wyręcza rodziny w pełnieniu jej podstawowych funkcji.

 

 1. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowy Zespół Ursus
  ul. Plac Czerwca 1976 roku nr 1
  02 – 495 Warszawa
  tel. 478 41 18
  (wtorek 15.00-17.00)

Głównym zadaniem Zespołu to udzielanie pomocy i wsparcia osobom i rodzinom z problemem alkoholowym lub doświadczających przemocy ze strony bliskich osób.

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wszczyna postępowanie:
• na wniosek złożony przez członka rodziny lub jakąkolwiek inną osobę
• na wniosek złożony przez organizację lub instytucję
• z inicjatywy własnej.

 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 15 
  Ul. Dzieci Warszawy 42; Ursus
  02-495 Warszawa
  Tel: 228867328 kom. 503160099
  Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  WWW: www.poradnia15.pl
  • ADHD, nadpobudliwość psychoruchowa;
  • Biofeedback;
  • Depresja dzieci i młodzieży;
  • Dziecko krzywdzone, molestowanie;
  • Gotowość szkolna, dojrzałość szkolna;
  • Integracja sensoryczna- diagnoza i terapia;
  • Interwencja kryzysowa;
  • Koncentracja uwagi - zaburzenia, trudności;
  • Kryzysy wieku dojrzewania;
  • Kryzys w rodzinie - przemoc, uzależnienia;
  • Lęki, fobie;
  • Mowa- zaburzenia rozwojowe, pomoc logopedyczna;
  • Nauczyciele, wychowawcy - porady, warsztaty;
  • Ocena rozwoju poznawczego;
  • Orzekanie niepełnosprawności dzieci i młodzieży, rehabilitacja  ruchowa dzieci i młodzieży;
  • Porady wychowawcze;
  • Psychiatra dzieci i młodzieży;
  • Rodzice- psychoedukacja, warsztaty;
  • Trudności emocjonalne - ogólnie;
  • Trudności w czytaniu i pisaniu, dysleksja, dysgrafia i inne;
  • Trudności w uczeniu się matematyki;
  • Trudności adaptacyjne w grupie rówieśników;
  • Wczesne wspomaganie dziecka niepełnosprawnego i pomoc jego rodzinie;
  • Wczesne wspomaganie rodziny z dzieckiem od 0 do 6 lat;
  • Wybór szkoły i zawodu, doradztwo zawodowe;
  • Zachowanie- zaburzenia, zachowania agresywne i opozycyjne.

Dni i godziny pracy:

poniedziałek   8.00-20.30
wtorek-piątek 8.00-19.00
sobota           8.00-12.00

Kontakt telefoniczny i przez sekretariat:

poniedziałek-piątek 8.00 - 17.45
sobota                   8.00-12.00