Skład Zespołu

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dzielnicy Ursus:

 • Elżbieta Dżbik - Przewodnicząca (OPS Ursus m.st. Warszawy)
 • Mariusz Wyralski - Zastępca Przewodniczącej (OPS Ursus m.st. Warszawy)
 • Agnieszka Niemirowicz - Szczytt (OPS Ursus m.st. Warszawy)
 • Marianna Jaguścik (Oświata)
 • Danuta Sokołowska (Oświata)
 • Joanna Hermanowska (Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy)
 • Izabela Migdal (Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy)
 • Maciej Ornoch (Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy)
 • Waldemar Brzozowski (Policja)
 • Waldemar Przydatek (Policja)
 • Małgorzata Figura-Burak (Ochrona Zdrowia)
 • Robert Faliszewski (Organizacja Pozarządowa)
 • Celina Tymińska (Oświata)
 • Marzena Włoczewska - Mrówczyńska (Kurator Sądowy)